12 აგვისტო 18:25
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი: #BSB03L

სს „შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი“

27/06/2018
სს „შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს „შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი“

20/06/2018
სს „შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

„შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი“

27/03/2018
„შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე