12 აგვისტო 18:43
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი: #BSB03L

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

0 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი