08 ივნისი 08:25
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი: #BSB05N

შედარებითი ანალიზი