12 აგვისტო 19:38
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "მისო კრისტალი": #CRS02L

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

26/12/2019
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს "მისო კრისტალი"

17/04/2019
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "მისო კრისტალი"

17/05/2018
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე