12 აგვისტო 19:58
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "მისო კრისტალი": #CRS02L

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

3 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
100,549.82
1
100,549.82
არასაბირჟო
27/06/2019 18:03:45
100,549.82
10
1,005,498.20
არასაბირჟო
27/06/2019 18:03:29
100,549.82
15
1,508,247.30
არასაბირჟო
27/06/2019 18:03:18

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი