20 ივლისი 14:33
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "მისო კრისტალი": #CRS033

შედარებითი ანალიზი