20 ივლისი 14:46
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "მისო კრისტალი": #CRS033

სს "მისო კრისტალი"

06/04/2023
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

01/02/2021
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

26/12/2019
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს "მისო კრისტალი"

17/04/2019
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "მისო კრისტალი"

17/05/2018
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე