07 აგვისტო 07:16
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD): #EBR03L

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

17/06/2016
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ობლიგაციები დაშვებულა სსბ-ზე