12 აგვისტო 19:29
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია: #FMO01N

შედარებითი ანალიზი