24 ოქტომბერი 19:03
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია: #FMO01N

შედარებითი ანალიზი