07 აგვისტო 08:32
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია: #FMO01N

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

10/12/2018
"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

01/08/2018
"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე