20 ოქტომბერი 13:15
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია: #FMO01N

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

10/12/2018
"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

01/08/2018
"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე