07 აგვისტო 07:57
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს „ქართული ლუდის კომპანია“: #GBC01N

სს "ქართული ლუდის კომპანია"

26/12/2018
სს „ქართული ლუდის კომპანია" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე