24 ოქტომბერი 18:48
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია: #IFC04P

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

0 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი