06 დეკემბერი 10:53
GEB 90 | 0.00 % BANK 0.023 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“: #MBC01O