28 ივნისი 10:07
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ : #MCE03O

შედარებითი ანალიზი