06 დეკემბერი 12:14
GEB 90 | 0.00 % BANK 0.023 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს „ვიანი“ : #MCE03O

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

2 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
101,127.12
12.1%
3
303,381.36
არასაბირჟო
12/03/2020 17:23:27
100,000
90
9,000,000.00
არასაბირჟო
31/12/2019 17:46:57

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი