12 აგვისტო 19:30
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ნიკორა ტრეიდი": #NKR02L

სს "ნიკორა ტრეიდი"

06/09/2018
"ნიკორა ტრეიდის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

19/03/2018
სს "ნიკორა ტრეიდის" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან