28 ივნისი 09:22
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს "ნიკორა": #NKR02M

სს "ნიკორა"

14/11/2019
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "ნიკორა"

13/07/2018
სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალის ცვლილება

სს "ნიკორა"

01/08/2017
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე