24 ოქტომბერი 17:57
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

სს "ნიკორა": #NKR02M

სს "ნიკორა"

14/11/2019
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "ნიკორა"

13/07/2018
სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალის ცვლილება

სს "ნიკორა"

01/08/2017
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე