12 აგვისტო 18:29
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ნიკორა": #NKR02M

სს "ნიკორა"

14/11/2019
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "ნიკორა"

13/07/2018
სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალის ცვლილება

სს "ნიკორა"

01/08/2017
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე