28 იანვარი 11:43
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

სს "სილქნეტი": #SLK01M

საქართველოში პირველად განხორციელდა დეპოზიტარული ხე ...

30/11/2020
2020 წლის 12 ნოემბერს, პირველად საქართველოში, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურმა დეპოზიტარმა, სს „სილქნეტის“ ევროობლიგაციების საფუძველზე განახორციელა დეპოზიტარული ხელწერილების გამოშვება.

სს "სილქნეტი"

27/11/2020
სს "სილქნეტის" დეპოზიტარული ხელწერილი დაშვებულია სსბ-ზე

სს "სილქნეტი"

29/07/2019
სს "სილქნეტის" ევროობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "სილქნეტი"

27/09/2017
სს "სილქნეტის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე