07 აგვისტო 07:41
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "სილქნეტი": #SLK01M

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

1 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
1,000.822
1,190
1,190,978.18
არასაბირჟო
22/05/2019 17:41:52

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი