04 მარტი 21:45
GEB 150 | -6.25 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

შპს "თეგეტა მოტორსი“: #TGM02P

შპს "თეგეტა მოტორსის“ შეტყობინება

26/01/2024
შპს "თეგეტა მოტორსის“ შეტყობინება

შპს „თეგეტა მოტორსი“

11/08/2023
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს „თეგეტა მოტორსი“

01/08/2023
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს „თეგეტა მოტორსი“

01/08/2023
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს „თეგეტა მოტორსი“

30/12/2022
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

02/05/2022
შპს "თეგეტა მოტორსის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს "თეგეტა მოტორსი"

22/05/2019
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე