20 ივნისი 12:15
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს საქართველოს კაპიტალი: $GCP016

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

11 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
1,040.46
8.2%
140
145,664.40
არასაბირჟო
14/06/2024 17:29:00
1,047
8%
10
10,470.00
არასაბირჟო
10/06/2024 19:30:25
1,020.73
8.5%
18
18,373.14
არასაბირჟო
08/05/2024 20:17:49
1,020.49
8.5%
2
2,040.98
არასაბირჟო
07/05/2024 20:01:19
1,009.55
55
55,525.25
არასაბირჟო
19/03/2024 19:20:25
1,033.05
7.8%
40
41,322.00
არასაბირჟო
11/03/2024 17:41:22
1,019.47
8%
194
197,777.18
არასაბირჟო
12/02/2024 21:45:05
1,019.47
8%
14
14,272.58
არასაბირჟო
12/02/2024 21:44:42
1,040.05
8.5%
460
478,423.00
არასაბირჟო
22/01/2024 19:21:27
1,049.64
54
56,680.56
არასაბირჟო
15/12/2023 19:34:18
1,064.72
8.5%
50
53,236.00
არასაბირჟო
05/12/2023 17:33:30

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი