06 დეკემბერი 11:10
GEB 90 | 0.00 % BANK 0.023 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს საქართველოს კაპიტალი: $GCP016

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

1 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
1,064.72
8.5%
50
53,236.00
არასაბირჟო
05/12/2023 17:33:30

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი