05 აგვისტო 15:01
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია": $GLC02K

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

71 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
1,012.66
7%
200
202,532.00
არასაბირჟო
08/05/2020 18:49:41
1,008.82
7%
148
149,305.36
არასაბირჟო
22/04/2020 17:34:01
1,008.82
7%
49
49,432.18
არასაბირჟო
22/04/2020 17:33:42
1,042.33
5%
98
102,148.34
არასაბირჟო
12/02/2020 17:28:45
1,034.01
6%
250
258,502.50
არასაბირჟო
24/01/2020 18:52:43
1,015.92
6%
6
6,095.52
არასაბირჟო
08/10/2019 18:20:55
1,015.92
6%
100
101,592.00
არასაბირჟო
08/10/2019 18:20:42
1,011.65
6%
60
60,699.00
არასაბირჟო
12/09/2019 18:30:11
1,051.85
95
99,925.75
არასაბირჟო
09/09/2019 18:45:47
1,028.1
20
20,562.00
არასაბირჟო
09/09/2019 18:45:18
1,024.4
10
10,244.00
არასაბირჟო
09/09/2019 18:44:47
1,016.27
35
35,569.45
არასაბირჟო
09/09/2019 18:44:09
1,010.18
6%
8
8,081.44
არასაბირჟო
04/09/2019 17:31:13
1,010.18
6%
71
71,722.78
არასაბირჟო
03/09/2019 17:53:50
1,010.18
6%
29
29,295.22
არასაბირჟო
03/09/2019 17:53:35
1,029.72
4
4,118.88
არასაბირჟო
19/08/2019 17:36:52
1,024.472
250
256,118.00
არასაბირჟო
19/07/2019 17:49:50
1,023.31
13
13,303.03
არასაბირჟო
16/07/2019 18:15:18
1,020.72
1
1,020.72
არასაბირჟო
03/07/2019 18:07:41
1,017.93
41
41,735.13
არასაბირჟო
19/06/2019 17:23:56
1,014.3
250
253,575.00
არასაბირჟო
17/06/2019 18:01:23
1,012.59
98
99,233.82
არასაბირჟო
23/05/2019 18:06:47
1,012.9
47
47,606.30
არასაბირჟო
10/05/2019 17:38:26
1,012.9
3
3,038.70
არასაბირჟო
10/05/2019 17:37:54
1,018.21
47
47,855.87
არასაბირჟო
08/05/2019 17:28:18
1,018.21
100
101,821.00
არასაბირჟო
06/05/2019 17:44:24
1,015.18
25
25,379.50
არასაბირჟო
17/04/2019 17:44:38
1,013.76
60
60,825.60
არასაბირჟო
10/04/2019 17:44:00
1,013.76
73
74,004.48
არასაბირჟო
10/04/2019 17:43:48
1,009.15
148
149,354.20
არასაბირჟო
14/03/2019 17:52:04
1,009.15
50
50,457.50
არასაბირჟო
14/03/2019 17:51:51
1,005.12
21
21,107.52
არასაბირჟო
07/03/2019 17:49:21
1,033.95
45
46,527.75
არასაბირჟო
22/02/2019 18:00:14
1,036.46
5
5,182.30
არასაბირჟო
29/01/2019 17:47:23
1,031.82
86
88,736.52
არასაბირჟო
24/01/2019 17:38:02
1,031.82
50
51,591.00
არასაბირჟო
24/01/2019 17:37:48
1,027.81
40
41,112.40
არასაბირჟო
22/01/2019 17:27:25
1,027.81
17
17,472.77
არასაბირჟო
22/01/2019 17:27:08
1,027.23
17
17,462.91
არასაბირჟო
21/01/2019 17:32:32
1,029.57
38
39,123.66
არასაბირჟო
14/01/2019 17:37:53
1,024.55
38
38,932.90
არასაბირჟო
08/01/2019 17:25:59
1,024.55
65
66,595.75
არასაბირჟო
08/01/2019 17:25:40
1,025.12
320
328,038.40
არასაბირჟო
27/11/2018 17:46:33
1,022.04
300
306,612.00
არასაბირჟო
13/11/2018 17:43:54
1,029.49
4
4,117.96
არასაბირჟო
08/11/2018 17:55:22
1,019.72
20
20,394.40
არასაბირჟო
13/09/2018 17:40:28
1,020.03
10
10,200.30
საბირჟო
10/09/2018 11:35:06
1,049.74
100
104,974.00
არასაბირჟო
09/08/2018 17:24:25
1,047.53
55
57,614.15
არასაბირჟო
27/07/2018 23:20:12
1,032.32
240
247,756.80
არასაბირჟო
27/06/2018 17:37:28

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი