05 აგვისტო 14:19
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია": $GLC03L

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

21 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
992.06
150
148,809.00
არასაბირჟო
03/08/2020 17:36:59
983.44
9%
38
37,370.72
არასაბირჟო
22/07/2020 17:44:56
1,023.45
7%
35
35,820.75
არასაბირჟო
12/12/2019 18:51:49
1,022.49
7%
271
277,094.79
არასაბირჟო
09/12/2019 18:19:26
1,000
25
25,000.00
არასაბირჟო
09/09/2019 18:46:35
1,004.34
7%
100
100,434.00
არასაბირჟო
03/09/2019 17:45:52
1,005.7
29
29,165.30
არასაბირჟო
24/07/2019 17:53:50
993.0273
60
59,581.64
არასაბირჟო
09/07/2019 17:38:27
988.28
1
988.28
არასაბირჟო
27/06/2019 17:48:45
1,013.71
100
101,371.00
არასაბირჟო
21/06/2019 17:45:19
1,011.67
200
202,334.00
არასაბირჟო
11/06/2019 17:29:49
1,010.18
300
303,054.00
არასაბირჟო
16/04/2019 18:11:55
1,008.84
133
134,175.72
არასაბირჟო
10/04/2019 17:44:53
1,007.89
30
30,236.70
არასაბირჟო
05/04/2019 17:24:01
1,006.38
69
69,440.22
არასაბირჟო
27/03/2019 17:29:42
1,013.18
1
1,013.18
არასაბირჟო
07/03/2019 17:50:05
1,006.5
5
5,032.50
არასაბირჟო
29/01/2019 17:48:08
1,022.97
10
10,229.70
არასაბირჟო
30/10/2018 17:26:36
1,019.59
13
13,254.67
არასაბირჟო
10/10/2018 17:13:10
1,008.37
10
10,083.70
არასაბირჟო
09/08/2018 17:25:31
1,006.23
13
13,080.99
არასაბირჟო
27/07/2018 23:21:04

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი