20 ივლისი 14:17
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები": $GRP01R

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

5 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
10,161.1
7%
40
406,444.00
არასაბირჟო
11/07/2024 18:29:35
10,161.1
7%
5
50,805.50
არასაბირჟო
11/07/2024 18:29:18
10,161.1
7%
95
965,304.50
არასაბირჟო
11/07/2024 18:29:04
10,161.1
7%
50
508,055.00
არასაბირჟო
11/07/2024 18:28:49
1,020.9
7%
5,110
5,216,799.00
არასაბირჟო
29/01/2024 19:05:40

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი