28 ივნისი 09:32
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“: $IGD01O

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

12 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
1,021.72
6.5%
20
20,434.40
არასაბირჟო
04/05/2022 17:47:17
1,021.72
6.5%
150
153,258.00
არასაბირჟო
04/05/2022 17:46:56
1,010.94
7%
30
30,328.20
არასაბირჟო
19/04/2022 19:14:38
1,010.94
7%
3
3,032.82
არასაბირჟო
19/04/2022 19:14:10
1,010.94
7%
67
67,732.98
არასაბირჟო
19/04/2022 19:13:50
1,013.88
6.75%
40
40,555.20
არასაბირჟო
13/04/2022 18:21:11
1,013.88
6.75%
100
101,388.00
არასაბირჟო
13/04/2022 18:20:49
1,008.62
7%
97
97,836.14
არასაბირჟო
08/04/2022 20:48:17
1,008.62
7%
10
10,086.20
არასაბირჟო
07/04/2022 19:07:08
1,007.46
7%
10
10,074.60
არასაბირჟო
04/04/2022 17:54:45
1,007.28
7%
30
30,218.40
არასაბირჟო
04/04/2022 17:53:36
1,007.28
7%
3
3,021.84
არასაბირჟო
04/04/2022 17:53:00

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი