07 აგვისტო 08:27
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“: $M2C01L

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

63 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
958.6
9%
10
9,586.00
არასაბირჟო
30/07/2020 17:52:27
1,000.41
7.5%
16
16,006.56
არასაბირჟო
06/07/2020 18:07:15
1,007.26
7%
1
1,007.26
არასაბირჟო
03/07/2020 18:35:18
1,001.02
7.5%
1
1,001.02
არასაბირჟო
07/04/2020 18:25:30
1,001.02
7.5%
2
2,002.04
არასაბირჟო
07/04/2020 18:25:05
1,014.38
7.3%
30
30,431.40
არასაბირჟო
25/02/2020 18:30:51
1,033.96
6%
72
74,445.12
არასაბირჟო
06/02/2020 17:29:38
1,026.99
7%
145
148,913.55
არასაბირჟო
27/12/2019 18:23:23
1,020.703
7.25%
97
99,008.19
არასაბირჟო
19/12/2019 17:33:11
1,023.08
7%
396
405,139.68
არასაბირჟო
09/12/2019 18:20:35
1,022.7
7%
3
3,068.10
არასაბირჟო
06/12/2019 17:51:38
1,009.25
7.5%
317
319,932.25
არასაბირჟო
18/11/2019 17:29:10
1,014.38
7.5%
100
101,438.00
არასაბირჟო
10/09/2019 18:42:14
1,014.38
7.5%
150
152,157.00
არასაბირჟო
10/09/2019 18:41:57
1,019.01
15
15,285.15
არასაბირჟო
09/09/2019 18:50:29
1,010.89
241
243,624.49
არასაბირჟო
09/09/2019 18:49:58
1,010.68
30
30,320.40
არასაბირჟო
27/08/2019 17:47:10
1,021.63
150
153,244.50
არასაბირჟო
26/08/2019 18:54:49
1,013.12
15
15,196.80
არასაბირჟო
11/07/2019 18:07:22
1,013.12
13
13,170.56
არასაბირჟო
11/07/2019 18:07:05
1,012.16
100
101,216.00
არასაბირჟო
05/07/2019 18:08:35
1,027.94
30
30,838.20
არასაბირჟო
21/06/2019 17:44:10
1,028.13
92
94,587.96
არასაბირჟო
21/06/2019 17:43:43
1,041.68
200
208,336.00
არასაბირჟო
31/05/2019 17:32:44
1,028.08
1,942
1,996,531.36
არასაბირჟო
22/05/2019 17:44:08
1,021.12
60
61,267.20
არასაბირჟო
17/05/2019 17:30:28
1,020.74
20
20,414.80
არასაბირჟო
15/05/2019 18:15:06
1,019.38
20
20,387.60
არასაბირჟო
08/05/2019 17:30:20
1,019.38
200
203,876.00
არასაბირჟო
08/05/2019 17:30:05
1,016.48
100
101,648.00
არასაბირჟო
22/04/2019 17:40:17
1,016.48
100
101,648.00
არასაბირჟო
22/04/2019 17:40:10
1,015.89
50
50,794.50
არასაბირჟო
22/04/2019 17:39:26
1,015.51
22
22,341.22
არასაბირჟო
18/04/2019 18:12:11
1,015.245
388
393,915.06
არასაბირჟო
17/04/2019 17:43:20
1,015.245
388
393,915.06
არასაბირჟო
17/04/2019 17:42:23
1,014.16
203
205,874.48
არასაბირჟო
11/04/2019 17:46:38
1,013.77
133
134,831.41
არასაბირჟო
10/04/2019 17:42:58
1,013.77
25
25,344.25
არასაბირჟო
10/04/2019 17:42:05
1,013.77
500
506,885.00
არასაბირჟო
10/04/2019 17:41:48
1,013.19
10
10,131.90
არასაბირჟო
08/04/2019 18:04:54
1,013.19
110
111,450.90
არასაბირჟო
08/04/2019 18:04:43
1,013
10
10,130.00
არასაბირჟო
08/04/2019 18:04:07
1,012.81
15
15,192.15
არასაბირჟო
05/04/2019 17:27:11
1,012.81
20
20,256.20
არასაბირჟო
05/04/2019 17:26:55
1,030.4
53
54,611.20
არასაბირჟო
28/03/2019 17:15:34
1,030.4
53
54,611.20
არასაბირჟო
28/03/2019 17:14:39
1,016.44
78
79,282.32
არასაბირჟო
22/03/2019 17:36:39
1,016.01
669
679,710.69
არასაბირჟო
20/03/2019 17:44:09
1,015.21
100
101,521.00
არასაბირჟო
18/03/2019 17:41:08
1,015.21
117
118,779.57
არასაბირჟო
18/03/2019 17:40:58

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი