12 აგვისტო 18:49
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს „თიბისი ბანკი“: $TBC01O

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

3 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
შემოსავლიანობა დაფარვამდე (%)*
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
1,008.681
1,000
1,008,681.00
არასაბირჟო
30/08/2019 18:25:02
1,005.222
202
203,054.84
არასაბირჟო
23/08/2019 17:29:55
1,003.713
1,000
1,003,713.00
არასაბირჟო
19/07/2019 17:57:11

* წყარო: გარიგებაში მონაწილე ბროკერი