28 იანვარი 13:07
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

სს "აქატი": AKAT

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

19/11/2020
სს „აქატის“ აქციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

სს "აქატი"

18/09/2019
სს "აქატის" აქციონერთა კრება

სს "აქატი"

05/07/2018
სს "აქატი" 2018 წლის 20 ივლისს მართავს აქციონერთა საერთო კრებას