07 აგვისტო 08:20
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "აქატი": AKAT

სს "აქატი"

18/09/2019
სს "აქატის" აქციონერთა კრება

სს "აქატი"

05/07/2018
სს "აქატი" 2018 წლის 20 ივლისს მართავს აქციონერთა საერთო კრებას