07 აგვისტო 08:03
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ბამბის ნართი": BANA

სს "ბამბის ნართი"

16/11/2018
სს "ბამბის ნართის" აქციონერთა კრება