07 აგვისტო 13:28
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ბამბის ნართი": BANA

31/12/2016-მდე არასაბირჟო გარიგებებისთვის გადადით არქივში

print

14 გარიგებების რაოდენობა

ფასი
მოცულობა(ფ/ქ)
ღირებულება
გარიგების ტიპი
თარიღი
2.9776
64
190.57
არასაბირჟო
21/11/2019 18:01:29
2.9633
90,200
267,289.66
არასაბირჟო
10/10/2019 17:50:01
2.8946
1,000
2,894.60
არასაბირჟო
06/08/2019 17:31:08
2.6413
161
425.25
არასაბირჟო
18/02/2019 17:30:42
2.61578
185
483.92
არასაბირჟო
13/09/2018 17:39:39
2.45
500
1,225.00
არასაბირჟო
07/08/2018 17:20:46
2.45
412
1,009.40
არასაბირჟო
19/02/2018 17:32:40
2.5612
1,000
2,561.20
არასაბირჟო
30/10/2017 17:45:20
2.397
436
1,045.09
არასაბირჟო
14/07/2017 18:31:36
2.397
98
234.91
არასაბირჟო
14/07/2017 18:31:23
2.3941
67
160.40
არასაბირჟო
13/07/2017 19:11:23
2.4256
500
1,212.80
არასაბირჟო
30/05/2017 17:33:04
2.422
500
1,211.00
არასაბირჟო
05/04/2017 17:47:19
0.3
90,253
27,075.90
საბირჟო
05/04/2005 13:07:35