09 ივლისი 15:58
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ლიბერთი ბანკი": BANK

შედარებითი ანალიზი