28 სექტემბერი 19:24
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

სს "ლიბერთი ბანკი": BANK

სს "ლიბერთი ბანკი"

31/05/2018
გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული აქციონერთა უმრავლესობის მიერ

სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება

24/11/2017
იუროფიან ფაინანშალ გრუპ ბი.ვი.-მ გამოხატა დაინტერესება სს "ლიბერთი ბანკის" აქციების შეძენაზე.