07 აგვისტო 08:20
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "სარაჯიშვილი": ENIS

სს "სარაჯიშვილი"

23/09/2019
სს "სარაჯიშვილის" აქციონერთა კრება

სს "სარაჯიშვილი"

12/11/2018
სს "სარაჯიშვილის" აქციონერთა კრება

სს "სარაჯიშვილი"

19/06/2018
სს "სარაჯიშვილი" მართავს აქციონერთა საერთო კრებას