20 ოქტომბერი 13:12
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

სს "საქართველოს ბანკი": GEB

შედარებითი ანალიზი