24 ოქტომბერი 18:38
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

სს "საქართველოს ბანკი": GEB

სს "საქართველოს ბანკი"

28/05/2018
ცვლილებებია მიღებული აქციონერთა უმრავლესობის მიერ

სს "საქართველოს ბანკი"

25/05/2018
ცვლილებები განხორციელდა სამეთვალყურეო საბჭოში