12 აგვისტო 19:04
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "საქართველოს ბანკი": GEB

სს "საქართველოს ბანკი"

28/05/2018
ცვლილებებია მიღებული აქციონერთა უმრავლესობის მიერ

სს "საქართველოს ბანკი"

25/05/2018
ცვლილებები განხორციელდა სამეთვალყურეო საბჭოში