07 აგვისტო 13:26
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ტრანსმშენი": TRMS

სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება

21/11/2017
სს "ტრანსმშენის" სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება