13 ივლისი 16:27
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია": UGB

შედარებითი ანალიზი