20 ივნისი 13:46
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია": UGB

შედარებითი ანალიზი