09 ივლისი 15:06
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია": UGB

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

07/06/2018
ახალი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული აქციონერთა უმრავლესობის მიერ

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

23/05/2018
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 2018 წლის 14 ივნისს მართავს აქციონერთა საერთო კრებას

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

11/07/2017
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯიას" აქციებზე ვაჭრობა განახლებულია

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

10/07/2017
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯიამ" კაპიტალი გაზარდა და დამატებით აქციები გამოუშვა