28 სექტემბერი 19:06
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია": UGB

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

07/06/2018
ახალი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული აქციონერთა უმრავლესობის მიერ

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

23/05/2018
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 2018 წლის 14 ივნისს მართავს აქციონერთა საერთო კრებას

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

11/07/2017
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯიას" აქციებზე ვაჭრობა განახლებულია

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

10/07/2017
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯიამ" კაპიტალი გაზარდა და დამატებით აქციები გამოუშვა