09 ივლისი 14:46
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სავაჭრო სესიები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 11
მოცულობა 407,085
ღირებულება (₾) 6,849.68

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
2
0.017
0.016
0.017
0.016
129,140
2,161.63
0.01673865572
06/07/2020 13:39:29
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.017
0.017
0.017
0.017
17,500
297.50
0.017
02/07/2020 13:08:08
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.016
0.016
0.016
0.016
70,310
1,124.96
0.016
01/07/2020 13:13:00
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.0167
0.0167
0.0167
0.0167
32,335
539.99
0.0167
23/06/2020 13:41:26
სს "ლიბერთი ბანკი"
2
0.017
0.017
0.017
0.017
62,055
1,054.94
0.017
19/06/2020 13:44:36
სს "ლიბერთი ბანკი"
2
0.018
0.017
0.018
0.017
31,000
540.00
0.01741935483
17/06/2020 13:32:01
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.017
0.017
0.017
0.017
34,745
590.67
0.017
11/06/2020 13:50:31
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.018
0.018
0.018
0.018
30,000
540.00
0.018
10/06/2020 13:40:29

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება ($) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი