28 სექტემბერი 18:49
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

სავაჭრო სესიები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 10
მოცულობა 4,003
ღირებულება (₾) 24,828.25

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
1
8
8
8
8
100
800.00
8
25/09/2020 13:11:48
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
2
7.75
7.75
7.75
7.75
103
798.25
7.75
22/09/2020 13:20:06
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
1
7.5
7.5
7.5
7.5
100
750.00
7.5
18/09/2020 13:44:49
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
3
6.05
6.05
7
7
1,100
6,750.00
6.13636363636
17/09/2020 13:42:26
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
3
6.05
6.05
6.05
6.05
2,600
15,730.00
6.05
16/09/2020 13:19:09

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება ($) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი